X
< Toon menu

Wat is de palliatieve fase?

De palliatieve fase begint op het moment dat duidelijk wordt dat u niet meer beter kunt worden. De palliatieve fase kan kort of lang duren: van dagen tot enkele maanden of jaren.


Palliatieve zorg

In de palliatieve fase kunt u palliatieve zorg krijgen. Dat is zorg en ondersteuning op allerlei gebieden van het leven: lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel. Deze zorg heeft als doel om uw leven nog zo aangenaam mogelijk te maken. Ook uw naasten kunnen hulp of ondersteuning krijgen.

Soms zijn ook nog een of meer palliatieve behandelingen mogelijk. Die zijn dan gericht op het remmen van de ziekte en op het verminderen en verlichten van lichamelijke klachten. U kunt er niet meer door genezen.

Uw arts zal u begeleiden bij het maken van keuzes over uw behandeling. U beslist samen met uw arts welke zorg het beste bij u past. Uiteindelijk bepaalt u zelf wat er gebeurt.


Palliatieve terminale zorg

In de laatse fase van uw leven kunt u palliatieve terminale zorg krijgen. Deze fase begint als de arts inschat dat u nog ongeveer 3 maanden te leven heeft. De laatste fase kan in werkelijkheid ook (veel) korter of langer duren.

Een team van zorgverleners en/of vrijwilligers probeert ervoor te zorgen dat u zo min mogelijk lijdt en uw leven goed kunt afronden. Uw naasten kunnen ook hulp of ondersteuning krijgen.
 

Meer informatie:

Als je niet meer beter wordt: Lotgenotenvoorlichting over de laatste levensfase. De website bevat informatie in de vorm van video's.

Laatste levensfase: Website van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) over de laatste levensfase.

Pal voor u - ongeneeslijk ziek en dan? Op deze website vindt u onder andere informatie over ongeneeslijk ziek zijn, palliatieve zorg en levenseinde.

Er zijn 65 Netwerken palliatieve zorg in Nederland die informatie geven over zorg en hulp in uw regio.