X
< Toon menu

Te hoog calcium

Een teveel aan calcium in het bloed heet hypercalciëmie.
 

Klachten door teveel calcium in het bloed

Klachten door een te hoog calciumgehalte in het bloed kunnen zijn:

 • Gebrek aan eetlust (anorexie)
 • Misselijkheid en braken
 • Harde ontlasting (obstipatie)
 • Veel moeten plassen
 • Dorst
 • Moeheid
 • Algemene malaise

Na verloop van tijd kunnen daar de volgende klachten bij komen:

 • Uitdroging en gewichtsverlies
 • Niet functionerende darmen 
 • Spierzwakte
 • Verwardheid, sufheid, insulten, coma
 • Hartritmestoornissen. Deze kunnen levensbedreigend zijn 

Een hypercalciëmie kan ook zonder klachten verlopen. Een zeer ernstige hypercalciëmie kan dodelijk zijn. 
 

Oorzaken van teveel calcium in het bloed

Oorzaken van hypercalciëmie zijn meestal kwaadaardige gezwellen (vaak met uitzaaiingen in het bot), vooral bij:

 • Borstkanker (soms na start van hormonale behandeling)
 • Longkanker
 • Ziekte van Kahler (multipel myeloom).

Andere oorzaken van hypercalciëmie kunnen zijn:

 • Te sterk werkende bijschildklieren, hyperparathyroïdie genaamd
 • Bijwerkingen van medicijnen (calcium, vitamine A of D, bepaalde plastabletten)
 • Ziekte van Besnier-Boeck (sarcoidose) 
 • Te snel werkende schildklier, hyperthyreoïdie genaamd
 • Chronisch nierfalen
 • ziekte van Paget (botziekte) 
 • Slecht werkende bijnieren
   
Verwarring met klachten door andere oorzaken

Klachten (vooral misselijkheid, obstipatie en sufheid) veroorzaakt door hypercalciëmie zijn gemakkelijk te verwarren met klachten door andere oorzaken, zoals: bijwerkingen van chemotherapie, symptomen van darmobstructie, symptomen van uitzaaiingen in de hersenen, bijwerkingen van bepaalde pijnstillers (opioïden).
 

Onderzoek en diagnostiek

De arts zal eerst een anamnese afnemen en lichamelijk onderzoek bij u doen. Een anamnese is een gesprek waarbij de arts u vragen stelt over uw voorgeschiedenis en uw klachten.

Daarnaast zal de arts u adviseren om laboratoriumonderzoek te laten doen. Hiervoor moet u bloed laten prikken. De diagnose wordt gesteld aan de hand van een bepaling van het calcium in het bloed.

Aan de hand van de anamnese en het lichamelijk onderzoek kan de arts aanvullend onderzoek voorstellen, zoals:

 • een ECG, oftewel hartfilmpje
 • beeldvormend onderzoek naar uitzaaiingen in het bot door middel van een botscan, CT-scan of MRI-scan
   
Behandeling van teveel calcium in het bloed

De arts bespreekt met u en uw naasten of een behandeling nodig en gewenst is. De arts kan daarbij verschillende behandelingen voorstellen. Deze zijn onder te verdelen in:

Behandeling van de oorzaak

 • Starten met antitumortherapie
 • Wijziging van antitumortherapie. Dit gebeurt niet als de hypercalciëmie kort na de start van een hormonale behandeling optreedt.
 • Aanpassen van medicijnen of stoppen met medicijnen

Behandeling van de klachten

 • Toedienen van vocht om vochttekorten (ontstaan door het vele plassen) aan te vullen.
 • Behandeling met medicijnen. Deze worden bijna altijd via een infuus toegediend.
 • Meestal worden mensen hier kortdurend (enkele dagen) voor opgenomen.
   
Controle

De arts of verpleegkundige bespreekt dagelijks uw klachten met u. Ook controleert hij of zij het calciumgehalte in uw bloed. Dit gebeurt net zo lang totdat het calciumgehalte in uw bloed weer normaal is.