X
Hulpmiddelen

  Meetinstrumenten in de palliatieve zorg 

  IKNL Digitale Set Signalering in de Palliatieve Zorg

  Besluitvorming in de palliatieve fase

  Brochure: Samen bouwen aan vertrouwen tussen patiënt, naasten en hulpverleners

  Brochure: Spreek op tijd over uw levenseinde

 Checklist communicatie op maat –gesprekken voeren

  CURA: Laagdrempelige ondersteuning bij moreel lastige dilemma’s

  USD 4D

  Palli vragenlijst verstandelijke gehandicaptensector

  Folder: checklist mantelzorgoverbelasting

  Folder: een dierbare verliezen

  Folder: Implanteerbare Cardioverter Defibrillator (ICD) en het levenseinde

  Folder: Morfine. Fabels en feiten

  Folder: Vrijwilligers Rouwbegeleiding, Leendert Vriel Enschede - Haaksbergen

  Folder: de stervensfase

  Folder: wensen voor het leven in de laatste fase

  Folder: ziek word je niet alleen

  Gesprekswijzer dementie

  Gesprekshulp voor de late fase van de ziekte van Parkinson

  Gesprekslijst om in gesprek te gaan met mantelzorg van (migranten) ouderen met dementie: zorgen doe je samen

  Handreiking: Multidisciplinair Overleg (MDO)

  Handreiking palliatieve zorg thuis, voor én door (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden

  Handreiking voor familie en naasten: Zorg rond het levenseinde voor mensen met de ziekte van Alzheimer of een ander vorm van dementie

  Handreiking: Zorg voor mensen die bewust afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen

  Een praktische handleiding palliatieve zorg voor mensen die dak- of thuisloos zijn

  Lessen over gesprekken over leven en dood

  Implementatietool gesprekswijzer dementie

  Hulpmiddel voor artsen bij de besluitvorming over doorbehandelen na een ernstige beroerte

  I-Harp: Hulpmiddel voor palliatieve zorg bij hartfalen

  Leidraad voor het proces en uniform vastleggen van proactieve zorgplanning

  Formulier voor het uniform vastleggen van proactieve zorgplanning

  Animatiefilmpje "Markering van de Palliatieve Fase"

  Palliatieve zorg bij mensen met een psychiatrische stoornis. Gids voor de praktijk

  RADPAC

  Samen beslissen: tips voor uw zorg bij uw levenseinde

  Sociale kaart Twente

  Surprise question

  Toolbox: Suggesties voor vormen van afscheid en herdenken

 Zorgmijding onder dak- en thuislozen: lessen uit de werkwijze van straatpastors en geestelijk verzorgers