X
Welkom

Deze pagina bevat specifieke informatie voor zorgvragers en naasten. Links in het menu kunt u een keuze maken uit diverse onderwerpen en (regionale) informatie. Daaronder vindt u 'Wat is palliatieve zorg' met informatie over alles wat te maken heeft met dit onderwerp. Want als u of uw naaste te horen heeft gekregen dat u of uw naaste niet meer kan genezen, dan is dat een harde boodschap. Deze boodschap kan vragen oproepen als:

  • Hoe ziet mijn/onze toekomst er uit?
  • Welke lichamelijke klachten kan ik of mijn naaste krijgen?
  • Wat is er aan deze klachten te doen?
  • Welke emotionele veranderingen kunnen mijn naasten en ik gaan doormaken?
  • Hoe kan ik mij zo goed mogelijk voorbereiden op de veranderingen in deze laatste fase van mijn leven?'

De antwoorden op deze vragen zijn niet eenduidig maar de verschillende informatie op deze pagina kan u mogelijk op weg helpen een antwoord te vinden.

 

Wat is palliatieve zorg? (IKNL, 2018)