X
Palliatieve zorg

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg richt zich niet op genezing maar verbetert de kwaliteit van leven van zorgvragers en hun naasten, bij een ongeneeslijke aandoening of kwetsbaarheid. Door aandacht voor problemen van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard. Gedurende de ziekte of kwetsbaarheid heeft palliatieve zorg oog voor het behoud van autonomie, toegang tot informatie en keuzemogelijkheden.

Paliatieve zorg voor kinderen

Jaarlijks hebben in Nederland naar schatting tussen 5000 en 7000 kinderen enige vorm van palliatieve zorg nodig. Zij lijden aan een levensbedreigende of levensduurverkortende ziekte. De impact op het kind en het hele gezinssysteem is enorm. Stichting PAL zet zich in voor deze doelgroep. In samenwerking met het werkveld en de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) heeft Stichting PAL het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg opgericht en zijn in heel Nederland Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) opgericht. Een Netwerk Integrale Kindzorg (NIK) is een samenwerkingsverband van professionals uit verschillende organisaties en disciplines uit de 1e, 2e en 3e lijn, met veel kennis over en ervaring met de zorg voor ernstig zieke kinderen. Het NIK biedt ondersteuning aan gezinnen met een kind met een levensduurbeperkende of levensbedreigende aandoening en de betrokken hulpverleners.

Voor wie is palliatieve zorg bedoeld?

Palliatieve zorg is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met een ongeneeslijke aandoening of kwetsbaarheid. U kunt bijvoorbeeld denken aan: kanker, COPD, hartfalen, nierfalen, dementie, ALS, MS en overige neurologische aandoeningen. De palliatieve fase verschilt per persoon en per aandoening en kan weken tot jaren duren. Hieronder vindt u een aantal waardevolle filmpjes.


Ik ga dood. Maar tot die tijd leef ik