X
Mantelzorg

Mantelzorgers pelen een sleutelrol in het bieden van ondersteuning en zorg aan hun naaste. Ongeacht of deze thuis, in een ziekenhuis, verpleeghuis of in een hospice verblijft. Hierbij kan de mantelzorger verschillende rollen vervullen, als naaste maar ook als schaduwpatient, collega-zorgverlener en expert (over het leven van de zorgvrager). Welke rol het meest aanwezig is, kan van tijd tot tijd en van situatie tot situatie verschillen. Het vervullen van de mantelzorgrol kan weliswaar voldoening geven, maar kan ook fysiek en psychisch belastend zijn. Mantelzorgers hebben vaak behoefte aan begeleiding, voorlichting, advies en ondersteuning. 

Op de website van Mezzo, de landelijke vereniging voor iedereen die zorgt voor een naaste, is veel informatie te vinden. Verder geven regionale steunpunten mantelzorginformatie aan mantelzorgers die langdurig voor een naaste zorgen. Het gaat daarbij om informatie over het plaatselijke hulpaanbod (bijvoorbeeld hulp van vrijwilligers) en over diverse (financiële) regelingen (bijvoorbeeld ten aanzien van vergoedingen of verlof). Een Steunpunt Mantelzorg kan informatie geven over de gevolgen van ziekte voor patiënt en naasten en kan praktische adviezen geven over tiltechnieken of hulpmiddelen, zoals tilliften, rollakens, alarmeringssystemen. Ook kunnen mantelzorgers bij steunpunten terecht voor informatie, educatie en emotionele steun. Een luisterend oor, individueel of in een groep. Kijk bij Zorg in uw regio voor het aanbod in de regio Salland.