X
PaTz

PaTz

PaTz staat voor palliatieve thuiszorg. Het is een methodiek om de samenwerking en deskundigheid rond de palliatieve zorg thuis te verbeteren. In PaTz-groepen werken huisartsen, (wijk)verpleegkundigen en inhoudelijk deskundigen palliatieve zorg nauw samen en komen elke twee maanden bij elkaar. Door vroegtijdig patiënten in de laatste levensfase in beeld te brengen en te anticiperen op hun zorgbehoefte, neemt de kwaliteit in de palliatieve thuiszorg toe.

Het doel van de PaTz is tijdige advance care planning door een vroege identificatie van de palliatieve zorg, het bevorderen van deskundigheid en een betere samenwerking tussen de verschillende zorgverleners in de eerste lijn. Er worden regiogroepen gemaakt, waar huisartsen en wijkverpleegkundigen (evt. aangevuld met andere disciplines) tweemaandelijks onder deskundige begeleiding volgens een vijfstappenplan de patiënten bespreken die in het palliatieve zorg register staan

 

Startbijeenkomst PaTz

Op 9 september kwamen in Deventer ongeveer 35 professionals bijeen voor de informatiebijeenkomst van de PaTz. In het gebied van het Netwerk Palliatieve zorg Salland zijn drie groepen gestart. Rob Krol, van PaTz Nederland, gaf informatie over een nieuwe web-based applicatie: PaTz portal, een ondersteunende tool voor de PaTz-groepen.

 

PaTz Salland

Praktijk Hoge Hond Deventer, praktijk Diepenveen en huisartsen Twello/Terwolde.