X
Consultatie en advies

Complexe problematiek

Binnen de palliatieve zorg kan er sprake zijn van complexe problematiek. Het IKNL consultatieteam in Salland adviseert en ondersteunt de professionele zorgverleners zodanig dat zij in staat zijn de palliatieve zorg te optimaliseren daar waar de zorgvrager zich bevindt.

Het consultatieteam neemt de zorg niet over. Een verpleegkundig palliatief consulent inventariseert met u het probleem en overlegt met de dienstdoende palliatief specialist. U krijgt, op werkdagen, binnen 24 uur antwoord op uw vraag.

 

Bel zo vroeg mogelijk

Schroom niet om contact op te nemen met het consultatieteam. 

Maak een stappenplan en ontwikkel proactief beleid. In de palliatieve zorg gaat het juist om verbinding en samenwerking. 

 

Contact


U kunt telefonisch contact opnemen met het IKNL consultatieteam in Salland

maandag t/m vrijdag van 09.00 -17.00 uur

0900 – 44 55 660 (lokaal tarief)

 

Het Centrum voor Levensvragen is voor het ondersteunen bij levensvragen telefonisch bereikbaar

maandag t/m vrijdag van  

06-39282114

 

Binnen het Deventer Ziekenhuis is een intern palliatief consultteam werkzaam, u kunt hier telefonisch contact mee opnemen

maandag t/m vrijdag van 08.00-15.30 uur

Toestelnummer 5122 

 

Praktijkteam palliatieve zorg VWS

Zorgprofessionals kunnen dit team bereiken op telefoonnummer: 030 - 789 78 78

Het praktijkteam palliatieve zorg is opgericht om zorgverleners in de palliatieve zorg te ondersteunen. Het team beantwoordt vragen en pakt knelpunten aan op het gebied van de organisatie en financiering van palliatieve zorg.  

Samenstelling team
In het team werken experts van rijksoverheid, verzekeraars en partijen uit de palliatieve zorg samen. Zij werken als palliatieve zorgverlener, of bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), bij netwerken palliatieve zorg of bij PZNL. 

Doel praktijkteam palliatieve zorg 
Door vragen te beantwoorden ondersteunt het praktijkteam zorgverleners in de palliatieve zorg. En door het signaleren en bespreken van knelpunten draagt het team bij aan de verbetering van de kwaliteit en de toegankelijkheid van zorg.  Het praktijkteam houdt zich bezig met:   

  • Vragen beantwoorden  
    Het praktijkteam beantwoordt vragen van zorgverleners over het regelen van palliatieve zorg. De melder krijgt altijd bericht.  
  • Knelpunten oppakken  
    Het praktijkteam pakt knelpunten op. Dat doet het samen met bij de palliatieve zorg betrokken partijen. 
  • Werkbezoeken en vergaderingen 
    Tweemaandelijks gaat het praktijkteam op werkbezoek op diverse locaties in de praktijk om te horen waar men tegenaan loopt.  


Fysiotherapeuten met affiniteit

Een aantal fysiotherapeuten in uw regio heeft affiniteit met palliatieve zorg. Bij hem/haar kunt u terecht voor meer informatie. Zie dit overzicht van de fysiotherapeuten in uw regio.