X
Complementaire zorg

Steeds meer individuele zorgverleners en zorginstellingen zijn op zoek naar aanvullende methoden om zorgvragers (en naasten) te helpen zich beter te ontspannen en hun welbevinden te vergroten. Complementaire zorg gaat over zorg die tot doel heeft de basiszorg aan te vullen op manieren die uit de natuur komen of gebruik maken van de natuurlijke fysiologie van de mens. Complementaire zorg gaat uit van een holistische visie op ziekte en gezondheid. Er zijn verschillende interventies die toepasbaar zijn als complementaire zorg. het gaat hierbij om interventies uit verschillende natuurgeneeskundige tradities die door verpleegkundigen en verzorgenden kunnen worden uitgevoerd binnen de context van hun beroep. Lees meer over het belang en de werkwijze van complementaire zorg op de website van KICOZO, het Kennisinstituut Complementaire Zorg in de Zorg en op de website V&VN complementaire zorg.