X
Beschikbare hospiceplaatsen

Zorgorganisaties aangesloten bij POINT, applicatie regionale transferfaciliteit, kunnen de beschikbare capaciteit van andere zorgaanbieders aangesloten in POINT zelf bekijken. Niet aangesloten in POINT? Neem contact op met het Regionaal Transferpunt om informatie op te vragen over beschikbare capiciteit in de regio.

Het Regionaal Transferpunt maakt de zoektocht naar de juiste zorgplek voor de juiste patiënt overbodig. Alle verblijfsvragen in Salland zijn voortaan via één loket te regelen. Van eerstelijns verblijf en revalidatiezorg. Tot zorg vanuit de Wet langdurige zorg en respijtzorg.