X
Werk- en projectgroepen

In het Netwerk Palliatieve Zorg Salland zijn de volgende werk- en projectgroepen actief:

2020

Zorgconsulenten palliatieve zorg

In bijna alle organisaties aangesloten bij het Netwerk Palliatieve Zorg Salland zijn verpleegkundigen werkzaam als zorgconsulent palliatieve zorg (ZPZ). Deze verpleegkundigen zijn naast hun bestaande functie enkele uren per week beschikbaar als coach voor collega's. Ze hebben hiervoor aanvullende scholing palliatieve zorg gevolgd. De zorgconsulenten ontmoeten elkaar ongeveer vier keer per jaar voor overleg en casuïstiekbesprekingen. Zij hebben een belangrijke rol in de implementatie van het gedachtegoed van de palliatieve zorg. 

Een volledig overzicht van de werk- en projectgroepen 2020 volgt zo spoedig mogelijk.

2019

Signaleren en markeren + proactieve zorgplanning en gezamenlijke besluitvorming
Doel: Start volgens de PaTz methodiek met een groep huisartsen/wijkverpleegkundigen in Deventer. Vanuit deze methodiek leren zorgverleners de palliatieve zorgvraag signaleren, markeren en wordt vroegtijdig gestart met een met proactief zorgplan. PaTz staat voor palliatieve thuiszorg en heeft het doel de samenwerking tussen huisartsen en (wijk)verpleegkundigen te bevorderen en hun deskundigheid.

Coördinatie en continuïteit van zorg
Zicht krijgen op de betekenis van POINT t.a.v. de overdracht palliatieve zorg in Salland. POINT is het elektronisch transferdossier voor de transfer en zorgoverdracht van patiënten met de inzet; voor de juist patiënt, met de juiste zorg, op de juiste plaats en op het juiste tijdstip. Via het elektronisch transferdossier dragen zorginstellingen met een centraal transferdossier patiënten, veilig, transparant, efficiënt en op een patiëntvriendelijke manier over naar de instelling voor vervolgzorg. Daarbij informeert POINT alle betrokken zorgprofessionals rondom de patiënt.