X
PZNL en Fibula

 

Over PZNL

Coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL), opgericht in 2018, maakt zich hard voor de best mogelijke palliatieve zorg voor iedereen. Dit vraagt om verbinding en samenwerking tussen alle partijen die betrokken zijn bij palliatieve zorg.

Werkplaats palliatieve zorg

PZNL is een werkplaats waarin de leden en andere partners samenwerken aan de verbetering van palliatieve zorg. We zetten ons in om palliatieve zorg te verankeren in de gezondheidszorg en de samenleving en voeren daarvoor landelijk een krachtige dialoog. 

PZNL richt zich hierbij primair op thema’s die gerelateerd zijn aan het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. We leveren landelijk producten, diensten en advies aan:

  • zorgverleners, vrijwilligers en organisaties die contact hebben met patiënten en naasten;
  • organisaties die zorgverleners vertegenwoordigen;
  • onderwijs- en onderzoeksinstituten;
  • overheids-/beleidsorganisaties;
  • patiënten en hun naasten.

De huidige leden van PZNL zijn Stichting FibulaIKNL en PaTz. Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg is aspirant lid.

Fibula

In Nederland zijn 65 regionale Netwerken Palliatieve Zorg. Fibula is de landelijke organisatie van de Netwerken Palliatieve Zorg. Zij zet zich in voor interdisciplinaire samenwerking in netwerken in de palliatieve zorg.