X
Consortium Ligare

Ligare is het regionale consortium Palliatieve zorg in Noordoost Nederland. Het consortium bestaat uit leden werkzaam in zorgpraktijk, onderwijs en onderzoek. Ligare kent 18 netwerken palliatieve zorg van (zorg)organisaties van formele en informele zorg. De zorgorganisaties betrokken bij de 18 netwerken palliatieve zorg, het Expertisecentrum Palliatieve zorg Noordoost (EPZ) en Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) hebben de ambitie om de bestaande samenwerking te versterken en te verbreden met Zorgbelang en onderwijs- en onderzoeksinstellingen. 

Er zijn verschillende partners met wie Ligare samenwerkt, waaronder: