X
Het Netwerk

Netwerken Palliatieve Zorg 

In Nederland zijn 65 regionale Netwerken Palliatieve Zorg. Een netwerk palliatieve zorg is een formeel en duurzaam samenwerkingsverband van zelfstandige organisaties die betrokken zijn bij palliatieve zorg in een bepaalde regio. De netwerken zijn geïnitieerd om de samenhang in de interdisciplinaire netwerkzorg te bevorderen. Met als doel bij te dragen aan een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven en sterven, op basis van de waarden, wensen en behoeften van de patiënt en diens naasten.

Een netwerkcoördinator is aanspreekpunt en ondersteunt de processen van netwerkontwikkeling en zorgverbetering binnen de eigen regio. Met vragen over palliatieve zorg in uw regio kunt u terecht bij de netwerkcoördinator van het Netwerk Palliatieve Zorg in uw regio.

 

Netwerk Palliatieve Zorg (NPZ) Salland

Het Netwerk Palliatieve Zorg Salland is een samenwerkingsverband van organisaties die palliatieve zorg verlenen in de regio Salland. Samenwerkende organisaties hebben leden ter beschikking gesteld met speciale betrokkenheid en kennis op het gebied van palliatieve zorg. Het netwerk heeft als doel de zorg voor mensen in de laatste levensfase zo goed mogelijk te organiseren. Het streven is de kwaliteit en toegankelijkheid van palliatieve zorg te verbeteren, alle regionale kennis op het gebied van palliatieve zorg zo goed mogelijk te benutten, te zorgen voor een goede coördinatie van deze zorg en de beschikbaarheid van een inzichtelijk zorgaanbod bij u in de buurt. 

 

Wat is palliatieve zorg?
Palliatieve zorg richt zich niet op genezing maar verbetert de kwaliteit van leven van patiënten en hun naasten, bij een ongeneeslijke aandoening of kwetsbaarheid. Door aandacht voor problemen van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard. Gedurende de ziekte of kwetsbaarheid heeft palliatieve zorg oog voor het behoud van autonomie, toegang tot informatie en keuzemogelijkheden.

 

 

Contactgevens 

Indien u vragen heeft, mail of bel met de netwerkcoördinator van het NPZ.

De netwerkcoördinator is het aanspreekpunt voor het netwerk.

Netwerkcoördinator: M.J. Kreuzen

Mail: M.kreuzen@carinova.nl

Tel: 06 455 886 77