X
Contact

Netwerk Palliatieve Zorg (NPZ) Salland

Netwerkcoördinator: M.J. Kreuzen.

Mail: M.kreuzen@carinova.nl

Tel: 06-455 886 77 

 

Geestelijke Verzorging - Centrum voor Levensvragen (CvL)

https://www.cvlsalland.nl/   

Mail: info@cvlsalland.nl

Tel: 06-39 282 114

 

Consultatieteam Palliatieve Zorg Salland

Tel: 0900–44 55 660 (lokaal tarief)

 

Overig 

Indien u na het bekijken van de website met iemand door wilt praten dan kunt u altijd terecht bij uw behandelend arts of bij het Centrum voor Levensvragen (CvL). Vraag bij het maken van de afspraak bij uw huisarts om extra tijd en neem eventueel iemand met u mee die meeluistert en aanvullende vragen kan stellen.

Gesprek met uw arts
Bereidt u goed voor en stel uw arts vragen als:

  • Zijn er (nog) andere behandelingen mogelijk om de ziekte te remmen en wat gebeurt er als ik hier niet voor kies?
  • Welke problemen zijn er te verwachten?
  • Bij wie kan ik terecht bij pijn of andere klachten?
  • Welke rol kunt u als mijn huisarts thuis vervullen?
  • Welke ondersteuning is mogelijk voor mij en mijn naasten?