Netwerk Palliatieve Zorg - Rotterdam en omstreken > Zorgverleners > Rouw en Nazorg > Training Rouw en Nazorg Vrijwilligers
X
Training Rouw en Nazorg voor vrijwilligers

Voor wie?

Deze training is voor vrijwilligers (in verband met coronarichtlijnen maximaal 10 deelnemers per groep) die nazorggesprekken voeren met nabestaanden van patiënten die zijn overleden. De vrijwilliger die deelneemt, voldoet aan de volgende criteria:

  • communicatieve vaardigheden (heeft mbo/hbo werk- en denkniveau)
  • heeft de opdracht om binnen de organisatie deze gesprekken te (gaan) voeren

 

Datum

Maandag 31 mei 2021 van 13.30 tot 20.30 uur (inclusief etenspauze)
of
Donderdag 3 juni van 9.30 tot 16.30 uur (inclusief etenspauze)

 

Locatie (met in achtneming van de 1,5 meter afstand en RIVM-richtlijnen)

(voor beide data is het maximum van 10 deelnemers bereikt, u kunt doorgeven dat u op de wachtlijst wilt. Zodra er voldoende deelnemers op de wachtlijst staan, wordt de training nog een keer aangeboden en ontvangt u daar automatisch een mail over.)

NB Afhankelijk van de dan geldende coronarichtlijnen van het RIVM is het mogelijk om fysiek aanwezig te zijn, dit heeft onze voorkeur. Wanneer dit niet mogelijk blijkt, is de training online, waarschijnlijk via Microsoft Teams of ZOOM.

 

Voorbereiding

Vooraf ontvangen de deelnemers online voorbereidingsvragen, wordt de bestaande kennis geactiveerd en wordt de ontbrekende kennis geïnventariseerd.

 

Programma

Tijdens het eerste deel van de training ligt de nadruk op theorie en persoonlijk inzicht ten aanzien van verlies en rouw. Theorie (zoals het duale procesmodel, verliescirkel, overlevingsgedrag en gecompliceerde rouw) wordt besproken en vertaald naar persoonlijke ervaringen.

Het tweede deel van de training is gericht op het voeren van gesprekken met rouwenden. We staan stil bij wat binnen een nazorggesprek aan de orde komt en oefenen met deze gespreksvoering aan de hand van casuïstiek. Tot slot bespreken we de toolkit Rouw en Nazorg zoals deze op de website van de NPZR&o is te vinden.

Tijdens de terugkombijeenkomst na de zomer worden praktijkervaringen besproken en geoefend. De terugkombijeenkomst is onderdeel van de training. De exacte datum voor deze terugkombijeenkomst wordt nog gepland.

 

Aanmelden voor de reservelijst

Klik hier om u aan te melden voor de reservelijst

U ontvangt via de mail een bevestiging van uw aanmelding.

 

We kijken uit naar uw komst!