SBARR Pallzorg
X
Interventiebeschrijving effectievere communicatie palliatieve zorg

Steeds meer patiënten met complexe zorg sterven thuis. Dit stelt hogere eisen aan effectieve communicatie tussen de betrokken hulpverleners. Tijdens het project Samen bouwen aan vertrouwen in het project PaTz-methodiek Rotterdam is door met name verpleegkundigen ingebracht dat zij zichzelf soms niet assertief en effectief vinden in de communicatie naar huisartsen, specialistisch team en consulenten.

In een training communicatie werd door een van de deelnemers gewezen op het bestaan van de SBAR. De SBAR-methode heeft tot doel de communicatie tussen verpleegkundigen en artsen effectiever te maken, zij wordt reeds veel in ziekenhuizen gebruikt. Daarbuiten blijkt deze methode niet of nauwelijks bekend te zijn.

Na overleg met diverse personen werkzaam binnen het Netwerk Palliatieve Zorg & omstreken (NPZR&o) is besloten om een SBARR-Palliatieve zorg en zingevingsvraagstukken, de SBARR-Pallzorg te maken. De SBARR-Pallzorg is een van de 8 interventies die door de stuurgroep PaTz - in het kader van het deelproject Samen bouwen aan vertrouwen – in samenwerking met de betrokken PaTz-groepen is ontwikkeld.

Lees verder over de SBARR-Pallzorg