Netwerk Palliatieve Zorg - Rotterdam en omstreken > Zorgverleners > Palliatieve Thuiszorg > PaTz-Tools
X
Interventies & Tools

Een aantal hulpmiddelen is ontwikkeld om de samenwerking tussen huisartsen, de wijkverpleegkundigen en de consulenten palliatieve zorg te verbeteren. Dat komt de palliatieve zorg voor de patiënt en diens naasten ten goede. Klik op de onderstaande titels voor het downloaden van de tools.

 

1. Algemene tools

Voor proactieve zorgplanning:

 

Tijdens de palliatieve en stervensfase:

 

Na overlijden van de patiënt:

ADA (After Death Analysis)

 

2. Tools specifiek voor PaTz 

Klik op de onderstaande titels voor het downloaden van de tools.