Netwerk Palliatieve Zorg - Rotterdam en omstreken > Zorgverleners > Palliatieve Thuiszorg > HAGRO wil PaTz
X
Een HAGRO wil een PaTz

Bent u als huisartsengroep geïnteresseerd in de PaTz, dan kunt u met hulp van het NPZR&o samenwerkingsafspraken  maken met de thuiszorgorganisaties. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de coördinator het NPZR&o via 06 - 19470824 of via de mail.

Daarop maakt de ketencoördinator in uw werkgebied een afspraak met de voorzitter van de HAGRO voor meer informatie en het doornemen van de planning en het proces. Vervolgens wordt een focusbijeenkomst ingepland.

De Focusbijeenkomst:
Op de focusbijeenkomst bespreken de HAGRO/HOED en de wijkverpleegkundigen:
• Wat willen we?
• Waar zijn we goed in en waar minder goed in?
• Wat vinden we van elkaar?
• Wat gaan we samen anders doen?
• Welke afspraken maken we?
• Welke methoden en welke tools zijn er en gaan we gebruiken?
• Hoe werkt een PaTz?
• Besluit om te starten met een PaTz-groep

Na het besluit om definitief te starten, worden de PaTz-bijeenkomsten gepland met wijkverpleegkundigen, huisartsen en consulenten (vervolgens kunnen andere disciplines aansluiten).

 

Voor de PaTz-bijeenkomsten is accreditatie geregeld via Leerhuizen Palliatieve Zorg. Per PaTz-bijeenkomst wordt één acceditatiepunt toegekend voor intervisie en scholing.

 

PaTz Portal, AVG-Proof
Alle deelnemers aan PaTz maken gebruik van de Portal. Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing waardoor organisaties die persoonsgegevens verwerken meer verplichtingen krijgen. De PaTz Portal voldoet aan de eisen van de AVG. Voor gebruik van de PaTz Portal is het niet nodig dat individuele eindgebruikers een verwerkersovereenkomst afsluiten met de aanbieder van de PaTz Portal. Wel dienen gebruikers bij het eerste keer gebruik van de PaTz Portal akkoord te gaan met de gedragscode.