Netwerk Palliatieve Zorg - Rotterdam en omstreken > Zorgverleners > Kwaliteitskader Palliatieve Zorg > Factsheet Essenties uit het Kwaliteitskader
X
8 Essenties voor het toepassen van het Kwaliteitskader

Het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg gaat in op alle aspecten van palliatieve zorg. Om zorgverleners handvatten te bieden om het kwaliteitskader in de praktijk te gebruiken, is onderzocht wat patiënten het belangrijkste vinden in de palliatieve fase. Dit heeft geresulteerd in de volgende zeven thema’s van goede palliatieve zorg.

Uit deze zeven belangrijkste wensen en doelen van de patiënt in de palliatieve fase, zijn acht essenties te halen voor toepassing van het kwaliteitskader.

 

Klik hier voor de Factsheet Essenties Palliatieve Zorg Nederland