Animaties
X
Wat is palliatieve zorg?

In het najaar van 2017 is binnen de afdeling palliatieve zorg van IKNL gestart met het ontwikkelen van korte animatiefilmpjes over palliatieve zorg. Deze zijn bedoeld om op te nemen in scholings- en trainingsmateriaal.

De animatiefilm ‘Wat is palliatieve zorg?’ is in april 2018 ontwikkeld, waarbij het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg (2017) als basis heeft gediend. De film is vrij beschikbaar, is te gebruiken als les- en trainingsmateriaal en kan getoond worden op bijeenkomsten. Bij het ontwikkelen van de film is de doelgroep verzorgenden, die een bij- en/of nascholing palliatieve zorg volgen, voor ogen gehouden. Deze film is een initiatief van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) in samenwerking met het ROC Midden Nederland.

Markering van de palliatieve fase

De animatiefilm ‘Markeren van de palliatieve fase’ is in mei 2019 ontwikkeld in opdracht van Coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) in samenwerking met IKNL en dr. Yvonne M.P. Engels (Radboudumc). Het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland heeft als basis gediend.

Zingeving in de palliative fase

De animatiefilm ‘Zingeving in de palliatieve fase, het Diamantmodel’ is in mei 2019 ontwikkeld in opdracht van Coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL), in samenwerking met IKNL en prof. Dr. Carlo. J.W. Leget, hoogleraar zorgethiek, Universiteit voor Humanistiek.

Delier in de palliatieve fase

De animatiefilm ‘Delier in de palliatieve fase’ is in mei 2019 ontwikkeld in opdracht van Coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL), in samenwerking met IKNL en dr. Paul Dautzenberg, geriater JBZ en dr. Fabienne J.H. Magdelijn, internist ouderengeneeskunde MUMC+. De richtlijn delier (2010) heeft als basis gediend.

Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland

De animatiefilm ‘Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland’ is in mei 2019 ontwikkeld in opdracht van Coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL), in samenwerking met IKNL en drs. Manon S.A. Boddaert, medisch adviseur IKNL. Het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland (2017) heeft als basis gediend.