Netwerk Palliatieve Zorg - Rotterdam en omstreken > Zorgverleners > Kwaliteitskader Palliatieve Zorg
X
Het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg

Het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland is gelanceerd. Het gaat uit van de vraag: waaraan voldoet goede palliatieve zorg volgens de patiënt?

Op 3 oktober 2017 overhandigden IKNL en Palliactief het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland aan de KNMG. Het is de bedoeling dat de artsenfederatie het kwaliteitskader met alle relevante partijen verder gaat brengen.

Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) heeft tot doel gesteld dat iedere burger vanaf 2020 verzekerd is van goede palliatieve zorg op de juiste plaats, op het juiste moment en door de juiste zorgverleners. Om voor patiënten, diens naasten en zorgprofessionals te verhelderen wat dit inhoudt, zijn IKNL en Palliactief in 2015 gestart met het ontwikkelen van een Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland met passende financiering. Dit kwaliteitskader is inmiddels gereed en geautoriseerd.

Download hier het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland.

Het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland is ook te vinden op Pallialine

Verbetering van palliatieve zorg
Met het kwaliteitskader willen IKNL en Palliactief bijdragen aan een landelijk eenduidig beleid ter verbetering van de palliatieve zorg. Wensen en zorgvragen van de patiënt en diens naasten op fysiek, psychologisch, sociaal en spiritueel gebied vormen het uitgangspunt voor de geboden zorg.

Lees het gehele nieuwsartikel op de site van het IKNL