Netwerk Palliatieve Zorg - Rotterdam en omstreken > Zorgverleners > Financiën > Handreiking Financiering Palliatieve Zorg
X
Handreiking financiering palliatieve zorg

Informatie over bekostiging palliatieve zorg

Op de website van Palliaweb vindt men actuele informatie over financiering van palliatieve zorg.

Klik hier om naar Bekostiging palliatieve zorg op Palliaweb te gaan.