Netwerk Palliatieve Zorg - Rotterdam en omstreken > Zorgverleners > Financiën > Bekostiging Transmurale Palliatieve Zorg
X
Bekostiging Transmurale Palliatieve Zorg

In het recent verschenen rapport Samenwerken in de palliatieve zorg; zorg rondom de patiënt gaat de NZa in op drempels die zorgvernieuwers ervaren en welke bekostigingsroutes hen kansrijk lijken. In het rapport beschrijft de NZa drie mogelijke toekomstige bekostigingsroutes voor palliatieve zorg:

  1. Casemanagement
  2. Transmurale samenwerking
  3. Patiëntvolgende bekostiging

 

Download hier het rapport Samenwerken in de palliatieve zorg