Netwerk Palliatieve Zorg - Rotterdam en omstreken > Zorgverleners > Deskundigheidsbevordering > Richtlijnbespreking rouw
X
Richtlijnbespreking rouw

Werken met richtlijnen

Op 27 januari 2020 vond de workshop rouw en verlies plaats. De workshop werd gegeven door Nelly Troost, verliesbegeleider, coördinator van een hospice en supervisor. In deze workshop werd op interactieve wijze stil gestaan bij de begrippen verlies en rouw om zo de aanwezigen toe te rusten in het omgaan met mensen die rouwen: welke signalen zijn er te onderscheiden bij rouw en hoe gaan mensen zoal om met verlies en rouw? De deelnemers hebben inzicht gekregen in de begrippen rouw en verlies en herkennen de signalen over rouw en verlies bij hun cliënten.

 

De Richtlijn Rouw is te vinden op Pallialine.