Netwerk Palliatieve Zorg - Rotterdam en omstreken > Zorgverleners > Deskundigheidsbevordering > Richtlijnbespreking Hoofd-halstumor
X
Richtlijnbespreking hoofd-hals tumor

Verpleging en begeleiding van een patiënt met een hoofd-halstumor

Op 15 mei 2017 vond deze richtlijnbespreking plaats. Deelnemers kregen informatie over mogelijkheden op gebied van bestraling bij mensen met een hoofd-halstumor, en over risico’s op een blow-out.  De bijeenkomst had als doel dat de deelnemers deze kennis kunnen integreren in hun zorg aan mensen met een hoofd-halstumor. De volgende onderwerpen kwamen aan bod:

  • Ziektebeeld en behandelmogelijkheden, o.a. bestraling
  • Complicaties en risico op blow-out
  • Overdracht en samenwerking
  • Rol verpleegkundig consulent KNO

Myra Rodrigues, Radiotherapeut AIOS sprak over palliatieve bestraling bij mensen met een hoofd-halstumor en Dominiek Monserez, Hoofd-Hals Chirurg behandelde het blow-out risico.

De richtlijn hoofd-halstumoren is vanaf Oncoline opgenomen in de richtlijnen database: Klik hier voor de richtlijn hoofd-halstumoren

 

Downloads Richtlijnbespreking Hoofd-halstumor (klik op de titel om pdf bestand te openen)