Netwerk Palliatieve Zorg - Rotterdam en omstreken > Zorgverleners > Deskundigheidsbevordering > Richtlijnbespreking Tool Gezamenlijk Huisbezoek
X
Terugblik & Presentatie Richtlijnbespreking

Tool Gezamenlijk Huisbezoek

Het doen een van een huisbezoek door de huisarts samen met de (wijk)verpleegkundige kan van grote meerwaarde zijn binnen de palliatieve zorg. Gebeurt dit eigenlijk wel in de dagelijkse praktijk? Wat zijn belangrijke punten om aan de orde te stellen in een gezamenlijk huisbezoek samen met de patiënt en naasten. Leerhuizen Palliatieve Zorg heeft samen met Vilans een tool ontwikkeld waarin beschreven wordt wanneer een gezamenlijk huisbezoek kan worden ingezet, hoe een dergelijk gesprek voor te bereiden, samen uit te voeren en te evalueren. De besefscontext speelt hierbij een rol in de samenwerking, maar wat is dat eigenlijk “de besefscontext”?

 

 

Op 21 januari 2016 vond de richtlijnbespreking Tool Gezamenlijk Huisbezoek plaats bij Leerhuizen Palliatieve Zorg, gevestigd in Cadenza Zuid bestemd voor (gespecialiseerd) verpleegkundigen en verzorgenden werkzaam in de thuissituatie.

Doel van de richtlijnbespreking was de deelnemers zodanig bekend te maken met de tool dat zij de vertaling naar hun dagelijkse werk kunnen maken. Indien de deelnemers aan de richtlijnbespreking ook deelnemen aan de PaTz besprekingen, zijn zij in staat de interventie/tool ‘gezamenlijk huisbezoek’ zoals benoemd in de Portal in te zetten. Aan de richtlijnbespreking namen meer dan veertig professionals deel waaronder (wijk)verpleegkundigen, specialistisch/oncologie/palliatief/long-verpleegkundigen, leerling-verpleegkundigen, huisartsen en palliatief consulenten.

De Richtlijn Tool Gezamenlijk Huisbezoek werd behandeld aan de hand van een interactieve presentatie tool ‘gezamenlijk huisbezoek’ door Leonie de Bont (huisarts), Sarie Schneider (palliatief verpleegkundige en docent bij Leerhuizen Palliatieve Zorg), Monique de Putter (huisarts) en Sandra Post van de Burg (palliatief verpleegkundige Aafje).


Downloads en tools gezamenlijk huisbezoek:

  Tools

  Er zijn verschillende tools om u (samen) voor te bereiden:

  1. Hoe gaan we als PaTz-groep aan de slag met de interventie?  Klik hier voor de interventiebeschrijving
  2. Een document met handvatten voor het vormgeven van het gezamenlijk huisbezoek.
  3. Feedbackformulier ten behoeve van de doorontwikkeling van de interventie (nog in ontwikkeling)

  Downloads