Netwerk Palliatieve Zorg - Rotterdam en omstreken > Zorgverleners > Deskundigheidsbevordering
X
Deskundigheidsbevordering

Scholing en deskundigheidsbevordering is een belangrijk thema binnen het Netwerk. Dit gebeurt niet alleen binnen de ketens, maar wordt ook op andere manieren aangeboden, zoals de basisscholing palliatieve zorg of scholing over palliatieve sedatie. Ook is er een werkgroep die het werken met richtlijnen propageert.

 

Basisscholing palliatieve zorg
In de cursus wordt theorie aangeboden gericht op het vergroten van kennis en inzichten m.b.t. palliatieve zorgverlening. Bij deze cursus wordt gebruik gemaakt van ‘Het kwaliteitskader voor het opleiden van verpleegkundigen in de palliatieve zorg (V&VN)'. De nieuwste ontwikkelingen en inzichten met betrekking tot verzorging van palliatieve patiënten krijgen een plaats. Tevens is er ruime aandacht voor begeleidingsaspecten. Een deel van de cursus richt zich op het trainen van communicatieve vaardigheden waarbij gebruik wordt gemaakt van casuïstiek uit de eigen praktijk van de cursisten. Ter voorbereiding wordt verwacht dat de cursisten de literatuur bestuderen en opdrachten uitvoeren zoals opgenomen in de modulen.

De cursus wordt georganiseerd door Leerhuizen Palliatieve Zorg in samenwerking met het NPZR&o.
De cursus bestaat uit 4 dagdelen van 3,5 uur, is bedoeld voor verzorgenden van niveau 3 en verpleegkundigen van niveau 4 en wordt driemaal per jaar aangeboden. De kosten zijn € 200,-.

Meer informatie is te vinden in de flyer Basisscholing Palliatieve Zorg of op www.leerhuizenpalliatievezorg.nl. Inschrijven kan via het inschrijfformulier op de site van Leerhuizen Palliatieve Zorg, hierbij gelden de algemene voorwaarden van Leerhuizen Palliatieve Zorg.

Terug naar boven


Werkgroep Werken met richtlijnen
Uit onderzoek blijkt dat veel verpleegkundigen wel op de hoogte zijn van het bestaan van richtlijnen, maar dat het gebruik in de meeste instellingen minimaal was. Daarom is een stedelijke werkgroep opgericht  voor verpleegkundigen niveau vier en vijf. Doel van de werkgroep is het op methodische wijze bespreken van richtlijnen en actuele ontwikkelingen. Nevendoel hierbij is enerzijds bekendheid krijgen met de richtlijnen, anderzijds ook om elkaar te leren kennen zodat verdere samenwerking in de toekomst gemakkelijker wordt. Deze werkgroep komt tweemaal per jaar bij elkaar, waarbij telkens een andere richtlijn wordt besproken.

Neem voor meer informatie contact op met Renske Boogaard.

Terug naar boven


Scholing IKNL en Leerhuizen Palliatieve Zorg
Binnen ons Netwerk bieden het IKNL en Leerhuizen Palliatieve Zorg hulpverleners scholing en deskundigheidsbevordering aan.

Kijk voor meer informatie op:

Terug naar boven