Netwerk Palliatieve Zorg - Rotterdam en omstreken > Patiënten en naasten > Meer informatie
X
Meer informatie

Er is veel informatie te vinden over palliatieve zorg. Mocht u tips hebben, dan kunt u deze mailen naar de webredactie. Hieronder vindt u informatie over:

Beeldmateriaal
Er is behoefte aan praktische, laagdrempelige informatie over de laatste levensfase. Daarin heeft de Second Chance Foundation voorzien door zestien korte video’s te laten maken, die gratis kunnen worden bekeken via internet.
In de video’s vertellen acht mensen - die te horen kregen dat zij niet meer beter zullen worden - welke praktisch zaken allemaal geregeld moesten worden en welke keuzen zij maakten om ervoor te zorgen dat zij zo comfortabel, waardig én plezierig mogelijk hun laatste dagen kunnen beleven.

Wilt u de video’s bekijken? Ga dan naar www.alsjenietmeerbeterwordt.nl.

Tijd om te leven
De tv-serie 'Tijd om te leven' volgt zes mensen in de laatste fase van hun leven. In de afleveringen wordt stilgestaan bij verschillende aspecten die in de palliatieve fase een rol kunnen spelen. Hoe ga je om met de veranderingen in je lichaam? In hoeverre kan en wil je greep houden op het ziekteproces? Leven in blessuretijd, hoe doe je dat?

De afleveringen zijn te zien op de website watalsiknietmeerbeterword.nl

Terug naar boven


Boeken
Op onze site publiceren wij regelmatig nieuwe uitgaven op het gebied van palliatieve zorg. Klik hier om naar de boekenlijst te gaan.

Terug naar boven


Folders/Brochures
'Ongeneeslijk ziek, hoe nu verder'
In de brochure 'Ongeneeslijk ziek, hoe nu verder' kunt u lezen wat u kunt verwachten en welke mogelijkheden er zijn op het gebied van palliatieve zorg in Rotterdam en omstreken. Bij deze brochure is een aparte bijlage met adressen, zowel in Rotterdam en omstreken als landelijk. Wilt u liever een schriftelijk exemplaar ontvangen, dan kunt deze aanvragen via palliatievezorgrotterdameo@gmail.com

'Spreek op tijd over uw levenseinde'
De brochure Spreek op tijd over uw levenseinde is een handreiking om met de dokter te praten over grenzen, wensen en verwachtingen rond uw levenseinde. U kunt deze brochure downloaden vanuit de bibliotheek. Wilt u de papieren versie van deze brochure ontvangen, dan kunt een gratis exemplaar opvragen bij het NPRZ&o. Hiervoor stuurt u een mail naar: palliatievezorgrotterdameo@gmail.com

Voeding
Voeding is één van de basisbehoeften van het leven. Maar wat als het eten niet meer smaakt, of als het grote moeite kost om het tot je te nemen. Acceptatie hiervan door de patiënt, maar ook door zijn omgeving, is niet altijd vanzelfsprekend. De folder Geen eetlust… wat nu?’ is vooral bedoeld voor naasten en geeft hun tips om om te gaan met patiënten die geen eetlust hebben.

Ondersteuning bij een ongeneeslijke ziekte
In gesprek met de wijk- of gespecialiseerde verpleegkundige.
Wanneer u te horen hebt gekregen dat u ongeneeslijk ziek bent, kan dat veel emoties teweeg brengen. Voor veel mensen is het belangrijk om te praten over hun ziekte, over de periode die ze in het ziekenhuis hebben doorgebracht, de bezoeken aan de polikliniek en de behandeling. Naast de zorg van uw huisarts kunt u een gesprek hebben met een wijkverpleegkundige. Vanuit het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam & omstreken wordt u deze mogelijkheid geboden. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Bekijk hier de folder Ondersteuning bij een ongeneeslijke ziekte.

Alles wat u moet weten over morfine (en andere morfineachtige pijnstillers)
In deze folder vindt u uitgebreide informatie over morfine en morfineachtige pijnstillers waaronder de tien meest gestelde vragen over morfine.

Palliatieve sedatie
Wanneer u onbehandelbare klachten heeft in de laatste fase, kan het zijn dat uw arts voorstelt om palliatieve sedatie toe te passen. Palliatieve sedatie betekent dat de arts uw bewustzijn verlaagt met medicijnen. Meer informatie leest u in de folder 'Palliatieve sedatie'.

Verblijfsmogelijkheden in Rotterdam en omstreken wanneer u ongeneeslijk zie bent
Wanneer u niet meer thuis kunt verblijven, zijn er verschillende mogelijkheden om te worden opgenomen. Deze folder bevat een overzichtskaart met adressen. Het is mogelijk om vooraf een voorziening te bezoeken, zodat u kunt kijken of deze bij u past. U kunt samen met uw familie en (huis)arts bespreken wat voor u de meest geschikte keuze is. Klik hier voor de folder.

Voorzieningen palliatieve zorg in Rotterdam en omstreken
Deze folder biedt een overzicht van zorgaanbieders in Rotterdam en omstreken op het gebied van palliatieve zorg.

Wensenboekje
In het wensenboekje kunt u aangeven wat u belangrijk vindt in uw leven. Het zijn uw ideeën op dit moment. Deze kunnen in de tijd nog veranderen. Dit boekje bevat vragen waarover u kunt nadenken.  Bekijk hier het Wensenboekje.

Uw partner is overleden, of uw kind, of een goede vriend.
Als er iemand overlijdt, voelen en denken mensen verschillende dingen. Sommige mensen zijn verdrietig. Anderen zijn boos. Of opgelucht dat het voorbij is. Niet iedereen voelt hetzelfde en rouwt hetzelfde. Er zijn dan ook geen goede of foute gevoelens. Iedereen verwerkt een verlies op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. In deze folder staat wat verschillende mensen voelen als er iemand is overleden. Ook leest u wat u met uw gevoelens kunt doen.

Terug naar boven


Links

Terug naar boven