Netwerk Palliatieve Zorg - Rotterdam en omstreken > Patiënten en naasten > Landelijke content > Afzien van behandelen
X
< Toon menu

Afzien van behandelen

U kunt altijd besluiten om te stoppen met een behandeling of niet aan een nieuwe behandeling te beginnen. 

Bijvoorbeeld omdat: 

  • de behandeling (bijvoorbeeld chemotherapie) te zwaar voor u wordt
  • de behandeling minder goed werkt
  • u niet meer naar het ziekenhuis wilt

Mogelijk zult u sneller overlijden door het stoppen van de behandeling. Aan de andere kant kunt u de tijd die u nog heeft misschien wel op een prettigere manier doorbrengen, en kunt u uw leven beter afronden.


Moeilijk besluit

Het nemen van een beslissing over stoppen of niet starten met een behandeling kan erg moeilijk zijn. Uw arts kan voor u de voor- en nadelen op een rijtje te zetten. U kunt er dan met uw partner, kinderen, vrienden of met andere patiënten over praten. Ook kunt u bellen met de Kanker.nl Infolijn

Uiteindelijk moet u zelf de beslissing nemen. Laat u daarbij leiden door wat u zelf nog belangrijk vindt.