Netwerk Palliatieve Zorg - Rotterdam en omstreken > Patiënten en naasten > Landelijke content > Individueel zorgplan
X
< Toon menu

Individueel zorgplan

Uw zorgverleners maken met u een individueel zorgplan. Hierin staat onder andere welke palliatieve zorg u krijgt, met welk doel en wie deze zorg zal geven. 

Uw waarden en wensen krijgen aandacht van uw zorgverlener. Samen bespreekt u wat voor u en uw naasten belangrijk is. Wat u nodig heeft. De zaken waarmee u wilt dat uw zorgverlener rekening houdt. Uw levensverhaal gaat over wat uw leven zin geeft. Of over hoe u die zin misschien bent kwijtgeraakt. Dat heeft invloed op hoe u nu omgaat met de situatie. Daarom is het belangrijk dat u uw verhaal vertelt aan uw zorgverlener.

Vertel bijvoorbeeld:

 • Wat maakt u boos, verdrietig, angstig en blij?
 • Wat is uw geloof of overtuiging? Wat betekent dat voor u?
 • Zijn er bepaalde gebruiken of rituelen die voor u belangrijk zijn?
 • Wat is voor u belangrijk?
  • Vroeger, toen er nog geen ernstige problemen met uw gezondheid waren.
  • Nu u niet meer beter wordt.
  • Straks, bij uw afscheid en sterven.
 • Heeft u vragen over de zin van het leven? Bijvoorbeeld waarom overkomt mij dit? Over lijden en dood, over schuld en schaamte, over vergeving. Over vrijheid en verantwoordelijkheid, hoop en wanhoop, over liefde en vreugde.
 • Wat is nu van waarde voor u? Denk aan de relatie tot uzelf en de relatie tot uw naasten. Uw cultuur, uw normen en waarden, het leven zelf en uw spiritualiteit of geloofsovertuiging.
 • Moet er nog iets gebeuren? Is er nog iets nodig? Iets dat ervoor kan zorgen dat u meer innerlijke rust ervaart?

Ook uw naasten worden bij het opstellen van het zorgplan betrokken.

Als uw ziekte erger wordt, of als uw doelen of wensen veranderen, kan het zorgplan worden bijgesteld. U kunt het zorgplan altijd bekijken. Ook uw zorgverleners kunnen uw zorgplan inzien.


Vooruitplannen en samen beslissen

Uw arts kijkt verder dan alleen de korte termijn. Hij bespreekt met u ook welke situaties in de toekomst kunnen ontstaan. En welke zorg er dan mogelijk is. 

U beslist samen met uw arts welke zorg het beste bij u past. Uw wensen en situatie zijn leidend voor de uiteindelijke beslissing.