Netwerk Palliatieve Zorg - Rotterdam en omstreken > Patiënten en naasten > Landelijke content > Als genezen niet meer mogelijk is
X
< Toon menu

Als genezen niet meer mogelijk is

U kunt te horen krijgen dat u niet meer beter wordt. Dat kan direct bij de diagnose zijn, kort daarna of na (jarenlange) behandeling. Het verwerken van zo'n schokkend bericht gaat vaak bij stukjes en beetjes. 


Palliatieve zorg

Als u niet meer kunt genezen, begint de palliatieve fase. Deze fase van uw ziekte kan kort of lang duren: van dagen tot enkele maanden of jaren.

In deze fase kunt u palliatieve zorg krijgen. Hierbij is veel aandacht voor uw kwaliteit van leven en voor een goede afronding van het leven. Ook uw naasten kunnen van deze zorg gebruik maken.

Soms zijn er nog een of meer palliatieve behandelingen mogelijk. U kunt die krijgen om de ziekte te remmen, maar ook om lichamelijke klachten, zoals pijn en andere ongemakken, te verminderen.

e-book over palliatieve zorg
Om helder en toegankelijk antwoord te geven op vragen rondom de invulling van deze laatste levensfase heeft de Patiëntenfederatie Nederland in samenwerking met PZNL en KNMG een e-book over palliatieve zorg gelanceerd, gebaseerd op het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. 

 

Kinderen die ongeneeslijk ziek zijn

Het Kenniscentrum kinderpalliatieve zorg zet zit in voor goede zorg aan kinderen die een levensduurverkortende of levensbedreigende ziekte hebben en hun gezin. Op hun website vindt u alle informatie rondom kinderpalliatieve zorg.


Mantelzorg

Uw familieleden, vrienden en buren kunnen u op verschillende manieren steunen. De hulp die zij geven heet mantelzorg.

In de Wegwijzer Mantelzorg vinden mantelzorgers de eerste tips als ze gaan zorgen voor een naaste.

Handige apps voor mantelzorgers.


Meer informatie:

Er zijn 65 Netwerken palliatieve zorg in Nederland die informatie geven over zorg en hulp in uw regio.

Als je niet meer beter wordt: Lotgenotenvoorlichting over de laatste levensfase. De website bevat informatie in de vorm van video's.

Laatste levensfase: Website van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) over de laatste levensfase.

Als je niet meer beter wordt, wat heb je dan nodig?: Onderzoek van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (2018).

Kiesbeter.nl: Palliatieve fase bij mensen met COPD

Dementie.nl: Zorg rond het levenseinde