Netwerk Palliatieve Zorg - Rotterdam en omstreken > Patiënten en naasten > Landelijke content > Hulp bij zelfdoding
X
< Toon menu

Hulp bij zelfdoding

Hulp bij zelfdoding is iets anders dan euthanasie. Bij hulp bij zelfdoding neemt de patiënt zelf een dodelijke drank in. De arts overhandigt het drankje persoonlijk aan de patiënt. En blijft bij de patiënt tot de dood is ingetreden. Als het drankje niet binnen redelijke tijd de dood tot gevolg heeft, moet de arts alsnog een dodelijke injectie geven.

Voor hulp bij zelfdoding gelden dezelfde voorwaarden als bij euthanasie:

  • Het gaat om een vrijwillig, weloverwogen en duurzaam verzoek.
  • Het gaat om uitzichtloos en ondraaglijk lijden van de patiënt, naar heersend medisch inzicht.
  • De arts raadpleegt ten minste één andere, onafhankelijke arts.

Veel mensen zijn bang voor een nare, pijnlijke dood. Zelfdoding lijkt dan een goede oplossing. Het helpt om te praten over deze angsten. De arts of verpleegkundige kan u vertellen dat er ook veel andere mogelijkheden zijn om ondraaglijk lijden te voorkomen. Angst kan hierdoor minder worden of verdwijnen. Toch kunnen ook goede afspraken over mogelijke hulp bij zelfdoding rust geven.

Overweegt u hulp bij zelfdoding, bespreek dit dan ook met uw naasten.


Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde

De NVVE zet zich in voor keuzevrijheid aan het einde van het leven. Onder andere door het geven van voorlichting en informatie.