Netwerk Palliatieve Zorg - Rotterdam en omstreken > Patiënten en naasten > Landelijke content > Vocht in buikholte
X
< Toon menu

Vocht in buikholte

Ascites is een ophoping van vocht in de buikholte.
 

Klachten door vocht in de buikholte

Ascites kan de volgende klachten veroorzaken:

 • Toenemende buikomvang
 • Buikpijn
 • Gewichtstoename
 • Gebrek aan eetlust
 • Snelle verzadiging na het eten
 • Zuurbranden
 • Misselijkheid en/of braken
 • Kortademigheid
 • Dikke enkels (enkeloedeem)
 • Vermoeidheid
 • Verminderde mobiliteit

Niet iedereen met ascites heeft er last van. De klachten hangen samen met de hoeveelheid vocht in de buikholte.
 

Oorzaken van vocht in de buikholte

Bij patiënten met kanker kan ascites komen door:

 • Uitzaaiingen in het buikvlies. Dit is de meest voorkomende oorzaak
 • Uitgebreide uitzaaiingen in de lever
 • Blokkade van de onderste holle aders (vena cava inferior), de leveraders (venae hepaticae) of de poortader (vena portae) door tumorgroei
 • Blokkade van lymfebanen in de buik of de borst

Andere oorzaken van ascites zijn:

 • Levercirrose
 • Hartfalen
 • Uitzaaiingen in het hartvlies (pericard)
 • Trombose van de leveraders (Budd-Chiari-syndroom)
 • Verlaagd eiwit in het bloed (serumalbumine)
 • Infecties van het buikvlies
   
Onderzoek en diagnose

De arts doet eerst een anamnese en lichamelijk onderzoek bij u. Een anamnese is een gesprek waarbij de arts u vragen stelt over uw voorgeschiedenis en uw klachten.

Aan de hand van de anamnese en het lichamelijk onderzoek kan de arts u adviseren om aanvullend onderzoek te laten doen. Dit onderzoek gebeurt om de aanwezigheid van ascites te bevestigen en/of om meer over de ascites te weten te komen.

Aanvullend onderzoek kan zijn:

 • een echografie
 • een punctie met een spuit en lange naald en onderzoek van de ascites
   
Behandeling van vocht in de buikholte

De behandeling is in te delen in:

Behandeling van de oorzaak

Behandelingen kunnen zijn:

 • Chemotherapie of antihormonale therapie bij tumoren die daarvoor gevoelig zijn
 • Een buisje in de poortader plaatsen, zodat hier weer vocht doorheen kan 

Behandeling van de klachten

Behandelingen kunnen zijn:

 • Goede verzorging van de buikhuid
 • Adviezen over houding en kleding
 • Ontlastende ascitespunctie, waarbij het vocht via een naald en een slangetje uit de buikholte kan lopen.  
 • Eventueel een (permanente) drain
 • Medicijnen om vocht uit te drijven (plaspillen)
   
Controle

De arts of verpleegkundige bespreekt regelmatig de klachten met u en controleert uw buikomvang en soms het gewicht. Dit kan wekelijks of dagelijks zijn, afhankelijk van de (toename van) klachten en/of uw buikomvang.