Netwerk Palliatieve Zorg - Rotterdam en omstreken > Patiënten en naasten
X

Patiënten en naasten

Als u te horen heeft gekregen dat u niet meer kunt genezen, is dat een harde boodschap. Deze boodschap kan vragen oproepen als:

  • Hoe ziet mijn toekomst er uit?
  • Welke lichamelijke klachten kan ik krijgen en wat is er aan deze klachten te doen?
  • Welke emotionele veranderingen kunnen mijn naasten en ik gaan doormaken?
  • Hoe kan ik mij zo goed mogelijk voorbereiden op de veranderingen in deze laatste fase van mijn leven?

Er zijn verschillende hulpverleners die u kunnen helpen. Voor de één is de huisarts een belangrijke persoon, de ander gaat graag het liefst naar de medisch specialist of de verpleegkundige. Hulpverleners werken met elkaar samen en stemmen de zorg met u en met
elkaar af. Op dit gedeelte van de site vindt u informatie over:

In de brochure 'Ongeneeslijk ziek, hoe nu verder' kunt veel van deze onderwerpen nalezen. Bij de brochure is apart een adressengids bijgevoegd.

U kunt een gedrukte versie van de brochure inclusief adressengids aanvragen via de mail: palliatievezorgrotterdameo@gmail.com

of een digitale versie downloaden

Mocht u na het lezen van de brochure nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw (huis)arts of (wijk)verpleegkundige. Zij zullen u graag verder helpen.

Twitter