Netwerk Palliatieve Zorg - Rotterdam en omstreken > Zorgverleners
X

Zorgverleners

Bent u als professional geïnteresseerd in het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam en omstreken of in palliatieve zorg, dan vindt u hier relevante informatie. Zo is er informatie over:

Ontbreken er naar uw mening zaken of heeft u opmerkingen, mail deze dan naar de webredactie.

Linkedin
Op LinkedIn is er een groep voor zorgaanbieders die zich binnen het werkgebied van het NPZR&o bezighouden met palliatieve zorg. Doel van deze groep is het uitwisselen van kennis en ervaring. De naam van de groep is: Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam en omstreken.

Goede voorbeelden palliatieve zorg
ZonMw heeft sinds 2006 een aantal Goede Voorbeelden van palliatieve zorg verzameld en beschreven om inzichten en methodieken te delen met zorgprofessionals. Met als doel de kwaliteit van palliatieve zorg te verbeteren. Via het Verbeterprogramma Palliatieve Zorg (2012-2016) heeft ZonMw de implementatie van deze Goede Voorbeelden in de praktijk gestimuleerd.  Zoekt u informatie over de Goede Voorbeelden van palliatieve zorg? Via deze link vindt u korte beschrijvingen van de Goede Voorbeelden met broninformatie en contactpersonen.