Netwerk Palliatieve Zorg - Rotterdam en omstreken > Het Netwerk > Projecten van het NPZ&o > Transmurale samenwerking > Samen naar waardevol palliatief zorgnetwerk
X
Bijeenkomst Samen naar een waardevol palliatief zorgnetwerk in Rotterdam Zuid

Op 2 oktober 2018 organiseerde de projectgroep ‘Transmurale Samenwerking Palliatieve Zorg’ een bijeenkomst voor alle zorgprofessionals die zich bezig houden met palliatieve zorg in de keten Rotterdam Zuid en Barendrecht.

Elke professional in de palliatieve zorgketen levert zorg die van waarde is voor de patiënt. Wanneer je als patiënt in het ziekenhuis te horen krijgt dat er geen behandeling meer mogelijk is, hoop je dat de palliatieve vervolgzorg ingezet door verschillende professionals zo goed mogelijk onderling wordt afgestemd. Om deze zorg goed te kunnen organiseren moet je als professional over je eigen zorgdo-mein heen kijken. Ben je er van bewust dat jouw handelen in het ziekenhuis van invloed kan zijn op het handelen van iemand anders die thuis zorg levert en andersom? Weet je van de ander wat deze van jou nodig heeft als een patiënt wordt overgedragen? Wat is waardevol voor jou en voor de ander om van elkaar te weten? Het doel van de bijeenkomst was:

  • elkaar als collega’s binnen het palliatief zorgnetwerk inzicht te geven in het eigen handelen en de invloed daarvan op de zorg;

  • met elkaar komen tot verbeteringen die je als professional concreet kunt inzetten bij overdrachts-momenten in de palliatieve zorg;

  • uitwisseling van kennis en het eigen palliatief zorgnetwerk beter leren kennen door in gesprek te gaan met andere zorgprofessionals die zich bezig houden met palliatieve zorg.

 

Terugkoppeling

Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt, download hier het verslag.