Netwerk Palliatieve Zorg - Rotterdam en omstreken > Het Netwerk > Projecten van het NPZ&o > Samenwerking HAP & LHV
X
Samenwerking palliatieve zorg in avond, nacht en weekend

In december 2015 is een start gemaakt met het verder ontwikkelen van goede palliatieve zorg in Rotterdam en omstreken. Om ook de zorg in de avond, nacht en het weekend (ANW) aan te laten sluiten op de infrastructuur van de palliatieve thuiszorg groepen (PATZ-groepen) in de regio, worden de komende tijd werkafspraken gemaakt met alle betrokken partijen bij de ANW zorg.
(Klik hier voor de laatste update over de werkafspraken palliatieve zorg in avond, nacht en weekend in regio Rotterdam)

Samenwerking LHV, HAP Rijnmond en NPZR&o

Het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam & Omstreken (NPZR&o) is een samenwerkingsverband van organisaties die werken aan optimalisering van de toegankelijkheid en de kwaliteit van de palliatieve zorgverlening aan de individuele patiënt en zijn naasten.

 


In juni 2015 hebben de Huisartsenposten Rijnmond (HAP Rijnmond), LHV Huisartsenkring District Rotterdam en het NPZR&o een intentieverklaring ondertekend om vanuit de doelstelling van het NPZR&o te komen tot samenwerkingsafspraken op het gebied van palliatieve en terminale zorg. Deze afspraken sluiten aan bij het samen bouwen aan een infrastructuur voor palliatieve zorg, welke deels al is opgezet door de ontwikkeling van de PATZ groepen (een wijkgebonden overleg van alle zorgaanbieders). Het gaat om bindende werkafspraken voor en door huisartsen, apotheken, thuiszorg en specialistische teams, consultatief palliatief team, ziekenhuizen, hospice voorzieningen en de psychosociale sector. Vooral door het vastleggen van goede afspraken voor de overdracht van medische gegevens en afgesproken beleid zal de kwaliteit van palliatieve zorg in ANW worden bevorderd.

De Denktank palliatieve zorg van HAP Rijnmond bestaande uit vijf huisartsen (waaronder een kaderhuisarts palliatieve zorg) en een doktersassistent/triagiste, heeft een projectplan ontwikkeld om te komen tot werkafspraken met betrokken partijen rond palliatieve zorg in ANW-uren.

Rol ZorgImpuls
Gezien de complexiteit van de werkafspraken, heeft ZorgImpuls de rol van projectleider op zich genomen in opdracht van NPZR&o, HAP Rijnmond en LHV Huisartsenkring. 

 

Meer weten?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Astrid de Boer, adviseur ZorgImpuls via a.de.boer@zorgimpuls.nl of 06 107 660 58
Ellen Vink, netwerkcoördinator NPZR&o via e.vink@leliezorggroep.nl of 06- 19470824

 

 Lees ook het artikel Werkafspraken pz in ANW op de site van ZorgImpuls