Netwerk Palliatieve Zorg - Rotterdam en omstreken > Het Netwerk > Projecten van het NPZ&o > Palliatieve zorg voor mensen met dementie
X
Palliatieve Zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers in de eerste lijn

Mensen met dementie blijven steeds langer thuis wonen waardoor adequate signalering van problemen en proactieve zorgplanning belangrijke voorwaarden zijn voor goede zorg voor mensen met dementie is.
 

Het project Palliatieve zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers
In dit project worden thuiszorgteams en casemanagers dementie in de zorgverlening bij mensen met dementie gestimuleerd om de methode Signalering in de Palliatieve Fase (SPF) en de methode Besluitvorming in de Palliatieve Fase (BPF) toe te passen. Ook zullen zij deze methoden evalueren.


Wat levert het op?

 • Verzorgenden, verpleegkundigen en casemanagers krijgen gratis scholing in het gebruik van deze methodieken en ontvangen kosteloos de instrumenten.
 • Er wordt gewerkt aan betere samenwerking en kwaliteit van zorg. Zorgverleners worden begeleid om de methodieken, in samenwerking met huisartsen, te implementeren.
 • Door middel van vragenlijsten en interviews wordt na afloop zichtbaar wat de meerwaarde van het gebruik van deze methodieken is bij mensen met dementie.

 

Deelnemende organisaties:

De teams zijn geselecteerd, teamleiders zijn gemotiveerd en betrokken en er is voor elk team een start-/informatiebijeenkomst georganiseerd. De volgende teams doen mee in dit project:

 1. Aafje - team Lombardijen/Vreewijk en team Lageland/Oosterflank
 2. Lelie zorggroep - team Alexander
 3. Humanitas - PG team Langszij (Gerard Goosenflat)

Nulmeting:
Om goed te kunnen meten wat het gebruik van de methodieken oplevert, is het project gestart met een ulmeting. Deze nulmeting is grotendeels afgerond: in de regio zijn 5 personen geïnterviewd en de meeste teams hebben de enquête ingevuld.
Op 27 maart 2018 wordt door middel van een interactief theater in het Alzheimer Café Alexanderpolder ervaringen met de zorg thuis opgehaald bij mantelzorgers en mensen met dementie. Een deel van de zorgverleners wordt hiervoor ook uitgenodigd.
 

Het vervolg:

 • Leerhuizen Palliatieve Zorg heeft voor de teams een basistraining over Palliatieve zorg & dementie ontwikkeld. Deze basistrainingen staan staan gepland in maart 2018.
 • De trainingen Signalering en Besluitvorming worden in april 2018 door consulenten van het IKNL gegeven. Voor de training Besluitvorming worden ook huisartsen uitgenodigd.

Na deze trainingen gaan de teams onder begeleiding van de eigen casemanager dementie  en wijkverpleegkundige (en bij Aafje: palliatief team) starten met het werken met de methodieken. De projectleider houdt een vinger aan de pols hoe het verloopt en o.a. in de maandelijkse teamoverleggen wordt het werken met de methodieken geëvalueerd.

 

Planning

 • April – Juni 2018:
  • Opstart werken met methodieken
    
 • Juni 2018 t/m juni 2019
  • Werken met methodieken
  • Tussentijdse evaluatie in werkoverleg, eventueel aanpassen van werkwijze
  • Onderzoek door Erasmus MC (geen extra registratielast voor het team)
    
 • Juni t/m december 2019
  • Evaluatie door middel van enquête
  • Met organisatie plan opstellen voor borging