Netwerk Palliatieve Zorg - Rotterdam en omstreken > Het Netwerk > Projecten van het NPZ&o
X
Projecten

Het NPZR&o is een samenwerkingsverband en kennisnetwerk voor organisaties die palliatieve zorg verlenen. Het doel van het NPZR&o is dat alle palliatieve patiënten in Rotterdam en omstreken zo goed mogelijke palliatieve zorg krijgen, waar de patiënt ook verblijft.

Om dit doel te bereiken, voert het NPZR&o basisactiviteiten uit die gefinancierd worden vanuit de jaarlijks bij VWS aangevraagde “instellingssubsidie Netwerk Terminale en Palliatieve Zorg". Om al onze ambities waar te maken, is de basissubsidie niet genoeg. Daarom heeft het NPZR&o diverse projecten opgestart die gefinancierd worden ander subsidiebronnen zoals ZonMw, KWF, eventuele fondsaanvragen en de contributie van de netwerkleden.

De doelen en ambities van het NPZR&o worden uitgebreid beschreven in het Meerjarenbeleidsplan 2018-2021.