Netwerk Palliatieve Zorg - Rotterdam en omstreken > Het Netwerk > Internationale Dag van de Palliatieve Zorg > Voorgaande edities IDPZ
X
Terugblikken Internationale Dag van de Palliatieve Zorg

 

Ieder jaar organiseert het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam & omstreken een Symposium in het kader van de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg (IDPZ).  De bijeenkomsten zijn interessant voor professionals en vrijwilligers die werkzaam zijn in de palliatieve zorg of die te maken hebben met palliatieve zorg, énvoor iedereen die persoonlijk geïnteresseerd is in het onderwerp.

Klik op een jaartal voor een impressie van vorige edities van de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg georganiseerd door het NPZR&o.