Netwerk Palliatieve Zorg - Rotterdam en omstreken > Het Netwerk > Internationale Dag van de Palliatieve Zorg > Internationale dag van de palliatieve zorg 2021 > Rouw en nazorg
X
Rouw en nazorg in de palliatieve zorg

Workshop Rouw en Nazorg

door Nelly Troost

Nelly Troost heeft een eigen praktijk voor begeleiding bij verlies en geeft onder andere individuele begeleiding, supervisie en workshops. Naast verliesbegeleider en supervisor is Nelly coördinator in Hospice De Vier Vogels te Rotterdam .

 

Over deze workshop:

Het bieden van nazorg is een belangrijk onderdeel van het palliatieve zorgproces en wordt ook expliciet vermeld in het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg (domein 8):

“Na overlijden worden tijd en aandacht besteed aan de naasten en de familie om troost en steun te bieden bij het verwerken van het verlies. Deze aandacht is passend bij de sociale, culturele en spirituele rituelen en gebruiken van de patiënt en diens naasten”.

In deze workshop krijgen de deelnemers informatie over verlies en rouw zoals verschillende soorten verlies, rouwfasen, rouwtaken en nieuwe inzichten op rouwen. Deze theorie zal vertaald worden naar persoonlijke ervaringen met verlies en naar praktijkervaringen.

De deelnemers krijgen handvatten over het voeren van een gesprek met iemand die kortgeleden iemand heeft verloren?

Aanmelden voor deze workshop:
Naar het aanmeldformulier