Netwerk Palliatieve Zorg - Rotterdam en omstreken > Het Netwerk > Internationale Dag van de Palliatieve Zorg > Internationale dag van de palliatieve zorg 2021 > Omgaan met huiselijk geweld
X
Omgaan met huiselijk geweld in de palliatieve zorg

Workshop Hoe ga je als palliatief zorgverlener om met huiselijk geweld?

door Meilani de Bruijn

Meilani de Bruijn is professioneel trainer in huiselijk geweld & kindermishandelingeen bij Moetd. (tevens heeft zij haar eigen bedrijf Uniek training en coaching.

Moetd geeft trainingen en workshops voor hulp- en dienstverleners die werkzaam zijn in de sectoren (jeugd)gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning, politie en justitie. In de trainingen en workshops wordt altijd de aansluiting met de actuele casuïstiek van de deelnemers gezocht.

 

Over deze workshop:

Huiselijk geweld is geweld dat wordt gepleegd door bijvoorbeeld een partner, gezinsleden, familieleden, huisvrienden. In deze interactieve sessie vertelt Meilani over vormen van huiselijk geweld, hoe vaak het voorkomt en licht de meldcode toe. Ook als zorgverlener of mantelzorger in de palliatieve zorg kun je te maken krijgen met situaties van onveiligheid/huiselijk geweld. Meilani nodigt de deelnemers uit om hun eigen ervaringen met huiselijk geweld in de palliatieve zorg te delen. Met elkaar wordt gesproken over de vormen/uitingen van huiselijk geweld, hoe je als zorgverlener signalen kunt herkennen, wat het met je doet als zorgverlener en wat je voor je patiënt kunt betekenen.

Aanmelden voor deze sessie:
Naar het aanmeldformulier