Netwerk Palliatieve Zorg - Rotterdam en omstreken > Het Netwerk > Consortium palliatieve zorg > Wie = Wie
X
Maak kennis met....

Maak kennis met Anne Kors-Walraven

Via deze weg stel ik me graag voor. Sinds begin juli werk ik bij IKNL als adviseur palliatieve zorg. Samen met drie andere collega's werk ik aan het bevorderen van de samenwerking tussen personen en organisaties op bovenregionaal niveau met als doel om de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en praktijk te versterken. In die hoedanigheid ondersteun ik o.a. de consortia palliatieve zorg Zuidwest Nederland en Propallia.  

Hiervoor was ik werkzaam als beleidsadviseur bij Harteraad, de patiëntenorganisatie voor mensen met een hart- of vaatziekte.  Bij Harteraad hield ik me bezig met o.a. hartfalenzorg, CVA-zorg, een buddyproject, alles rond geneesmiddelen en patiëntparticipatie in richtlijnen. Ik heb er veel geleerd, o.a. hoe waardevol het is om het perspectief van de patiënt en zijn naasten centraal te stellen, maar na acht jaar was ik toe aan een nieuwe uitdaging. De functie bij IKNL is voor mij een perfecte omdat ik veel thema's die ook bij Harteraad speelden tegen kom maar er tegelijkertijd nog genoeg te leren is.   

Ik heb Bestuurskunde en Geschiedenis gestudeerd in Leiden. Hoewel ik me er destijds niet zo bewust van was, laten deze studies goed zien hoe ik ben. In de keuze voor Bestuurskunde zie je terug dat ik ervan hou om vraagstukken te analyseren en verschillende belangen en meningen boven tafel te krijgen. Maar tegelijkertijd kan ik erg genieten van de mooie verhalen uit de geschiedenis die laten zien dat, gelukkig, niet alles te vatten is in voorspelbare oorzaken en gevolgen.     

Wil je meer weten? Neem dan gerust contact met op: A.Kors@iknl.nl   


Samenwerken begint met elkaar leren kennen, ook binnen de Consortiumregio

Maak kennis met Els Prikker

Mijn naam is Els Prikker, voor (verre) oorsprong ben ik oncologieverpleegkundige en na een afwisselende carrière in de verschillende velden van de zorg ben ik terechtgekomen bij Avans als docent verpleegkunde. Mijn belangrijkste bezigheden liggen daarbij in het lesgeven aan derde en vierde jaars studenten binnen de minor Palliatieve Zorg. Daarnaast ben ik ook de coördinator voor deze minor Palliatieve Zorg. Een ontzettende leuke, boeiende en altijd weer andere baan! Namens Avans neem ik verder deel aan het DB van het consortium en aan het onderwijsproject O2PZ en de onderwijsknooppunten.

Verder ben ik ook nog in de dagelijkse uitvoerende praktijk werkzaam: als teamcoördinator Palliatief Terminale Zorg bij Allerzorg in de regio Bergen op Zoom en Roosendaal. Op deze manier combineer ik de dagelijkse praktijk met de theorie en opleiding van een nieuwe lichting HBO'Vers en houd ik mezelf fris en up to date betrokken bij de wereld van palliatieve zorg.
 


Maak kennis met Ellen Vink, nieuw lid in het DB, vanuit de Netwerken.

Ik ben Ellen Vink en met ingang van 1 september 2012 werkzaam als netwerkcoördinator voor het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam & omstreken (NPZR&o).  In het verleden heb ik gewerkt als wijkverpleegkundige, en vervolgens functies vervuld binnen het management en daarna als beleidsadviseur. Ook heb ik korte tijd (1 ½ jaar) in de regio Den Haag gewerkt als hoofd bedrijfsbureau, maar ik vond deze functie wel “ erg ver weg bij de zorg”. Voor mijn baan als netwerkcoördinator heb ik  3 jaar gewerkt binnen de welzijnssector in Rotterdam en heb daar ervaring opgedaan met het proces van subsidieaanvraag, projectmatig werken en verantwoording.

De functie van netwerkcoördinator maakt het mogelijk de opgedane kennis en ervaring te gebruiken binnen een werkveld waar mijn hart ligt “de zorg”. Ik werk 24 uur per week en ben van maandag t/m donderdag bereikbaar.   Binnen het consortium Zuidwest Nederland is mijn rol om de 8 netwerken palliatieve zorg die onderdeel zijn van het consortium, te vertegenwoordigen. Ik doe dit met ingang van mei van dit jaar en heb het stokje over genomen van Patricia van Marion, mijn collega netwerkcoördinator uit Zeeland.

De uitdaging is om binnen consortium verband van elkaar te leren en samen te werken zodat we de goede dingen doen en we voorkomen dat dingen dubbel gedaan worden. daarnaast biedt het consortium de mogelijkheid om een verbinding te maken tussen het doen van onderzoek en de dagelijkse praktijk binnen de palliatieve zorg.

 


Maak kennis met Ingrid Pladdet.

Ik ben Ingrid Pladdet, specialist ouderengeneeskunde en kaderarts palliatieve zorg. Mijn werkplek is bij SVRZ en het consultteam in Zeeland. Sinds mijn studietijd ben ik geïnteresseerd in palliatieve- en oncologische zorg. Als student heb ik de overlevingskansen bij mensen met  hersenmetastasen onderzocht. Later als internist, specialisatie maag-, darm-, leverziekten, deed ik onderzoek naar screening voor coloncarcinoom.

Door omstandigheden ben ik uiteindelijk van specialisatie veranderd. Ik werk nu al jaren als specialist ouderengeneeskunde. Momenteel participeer ik ook in het project Transmurale Samenwerking in de Palliatieve Zorg en ben bezig met de opzet van consultatieteams in de regio vanuit de ziekenhuizen. 

Voor mij is het belangrijk om de patiënt  als mens centraal te hebben in de palliatieve zorg en gedurende zijn hele proces de beste ondersteuning te bieden. Dit los van de  setting waarin hij verblijft. Hiervoor is nodig dat we elkaar en elkaars expertise binnen de consortium-regio kunnen en weten te vinden. Als lid van het DB van het Consortium Palliatieve Zorg Zuidwest Nederland, wil ik juist een verbinding zien te maken tussen wetenschap -  onderzoek - praktijk en energie steken in de samenwerking over de ketens heen. 


Maak kennis met Martin den Hartog

In mei 2017 ben ik toegetreden tot het dagelijks bestuur van het Consortium Palliatieve Zorg Zuidwest Nederland. Tijd om mijzelf voor te stellen. Mijn naam is Martin den Hartog en in het dagelijks leven bestuurder van Avoord Zorg en Wonen, een ouderenzorginstelling in Etten-Leur en Zundert.

Van oorsprong ben ik verpleegkundige en heb gezondheidswetenschappen gestudeerd en later gepromoveerd. Nadat ik aan het bed had gestaan, heb ik bij zorgverzekeraars, het CIZ en een jeugd- en gehandicaptenorganisatie gewerkt. De affiniteit met de palliatieve zorg komt voort uit het feit dat aan Avoord het highcare hospice Marianahof is verbonden en in de ouderenzorg de palliatieve zorg meer dominant wordt vanwege de steeds korter wordende ligduur.

De (soms moeizame) verbinding tussen wetenschap en praktijk heeft mij altijd geboeid. Vanuit dat perspectief en mijn bestuurlijke achtergrond ben ik toegetreden tot het dagelijks bestuur. Meer specifiek wil ik me inzetten om binnen het Consortium de verbinding tussen wetenschap op het gebied van palliatieve zorg en de praktijk van de palliatieve zorg te ondersteunen. Dit vanuit de overtuiging dat dat alleen maar kan, als het de cliënt in de palliatieve fase meerwaarde biedt.