Netwerk Palliatieve Zorg - Rotterdam en omstreken > De ketens > Zuid
X
Palliatieve zorg in Zuid

In deze zorgketen wordt samengewerkt door de volgende instellingen en personen:  

De keten wordt geleid door een voorzitter en ketencoördinator. Els Buchel, werkzaam als teamleider bij Laurens is voorzitter van deze keten. Ketencoördinator is Renske Boogaard.

Klik hier voor criteria voor deelname.

Voor meer informatie over palliatieve zorg binnen deze zorgketen kunt u contact opnemen met Renske Boogaard, telefoonnummer 06 53 29 84 26.

Kijk hieronder bij Bijeenkomsten 2021 wanneer de keten Zuid in 2021 bij elkaar komt en welke onderwerpen behandeld worden. Indien u het volledige jaarplan 2021 van de keten Zuid wilt ontvangen, dan kunt u een mail sturen naar de ketencoördinator Renske Boogaard.

 

Ketenbijeenkomsten Zuid 2021

Datum

Activiteit

Doel

15 februari Kennismaking met Parkinsonnetwerk

Elkaars mogelijkheden leren kennen, voor een goede samenwerking en/of doorverwijzing.

Domein 2.8 en 2.9 van het
Kwaliteitskader Palliatieve Zorg

april 2021: jaarbijeenkomst
31 mei Project In gesprek met de burger

Kennisnemen van de uitwerking van het gesprek, mogelijke succes/aandachtspunten horen.

Domein 2.3 en domein 9 van het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg

13 september Samenwerken met casemanagers dementie

Elkaar (her) ontdekken, samenwerken en doorverwijzing verbeteren

Domein 2.8 en 2.9 van het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg

22 november volgt