Netwerk Palliatieve Zorg - Rotterdam en omstreken > De ketens > Prins Alexander
X
Palliatieve zorg in Prins Alexander

In deze zorgketen wordt samengewerkt door de volgende instellingen en personen:  

De keten wordt geleid door een voorzitter en ketencoördinator. De voorzitter van deze keten is Anita Akkermans (coördinator IJsselpolder), ketencoördinator is Babs Rikkelman.

Klik hier voor criteria voor deelname.

Voor meer informatie over palliatieve zorg binnen deze zorgketen kunt u contact opnemen met de ketencoördinator Babs Rikkelman, telefoon 06 - 80 86 50 58

Kijk hieronder bij de Bijeenkomsten 2021 wanneer de keten Prins Alexander bij elkaar komt en welke onderwerpen behandeld worden. Indien u het volledige jaarplan 2021 van de keten Prins Alexander wilt ontvangen, dan kunt u een mail sturen naar de ketencoördinator Babs Rikkelman.

Ketenbijeenkomsten 2021 Prins Alexander

Datum

Activiteit

Doel

1 april Intervisie onder begeleiding van Anita Akkermans

De deelnemers zijn in staat om te reflecteren hoe zij het volhouden in de
complexiteit van zorg. Daarnaast kunnen zij aangeven wat ze nodig hebben om overeind te blijven.

Domeinen van het
Kwaliteitskader Palliatieve Zorg:

  • Domein 1 principes
  • Domein 2.9 structuur en proces, deskundigheid
april 2021: jaarbijeenkomst
16 juni (Gezamenlijk overleg met de keten Capelle&Krimpen a/d IJssel)
Seksualiteit en intimiteit in de palliatieve fase
door AnneMarie Kuijs

De deelnemers zijn zich bewust wat het doet met een client als de rollen binnen een relatie veranderen. Zijn in staat om dit ook te bespreken met client.

Domeinen van het
 Kwaliteitskader Palliatieve Zorg:

  • Domein 1 kernwaarden en principes
  • Domein 5 sociale dimensie
16 september

Medicatiegebruik in de palliatieve fase aan de hand van casuïstiek door Florence Guibert Buiron, Huisarts en kaderarts palliatieve zorg

De deelnemers hebben kennis
over dit onderwerp en kunnen deze
kennis terugkoppelen
naar de praktijk.

Domeinen van het
 Kwaliteitskader Palliatieve Zorg:

  • Domein 2.9 structuur en proces,deskundigheid
  • Domein 3fysieke dimensie