Netwerk Palliatieve Zorg - Rotterdam en omstreken > De ketens > Overschie / Schiebroek / Hillegersberg / Berkel en Rodenrijs / Bergschenhoek
X
Palliatieve zorg in Overschie/Schiebroek/Hillegersberg/Berkel en Rodenrijs/Bergschenhoek

In deze zorgketen wordt samengewerkt door de volgende instellingen en personen:


Download hier de sociale kaart palliatieve zorg Overschie / Schiebroek / Hillegersberg / Berkel en Rodenrijs / Bergschenhoek 

De keten wordt geleid door een voorzitter en een ketencoördinator. De voorzitter van deze keten is Pascalle Billekens, verpleegkundig specialist bij De Oudelandse Hof. Ketencoördinator is Sandra Post vd Burg, long- en oncologieverpleegkundige bij Aafje.

Klik hier voor criteria voor deelname.

Voor meer informatie over palliatieve zorg binnen deze zorgketen kunt u contact opnemen met de ketencoördinator Sandra Post v/d Burg, telefoonnummer 06-46642200

Kijk hieronder bij de Bijeenkomsten 2021 wanneer de keten Overschie/Schiebroek/Hillegersberg/Berkel en Rodenrijs/Bergschenhoek in 2021 bij elkaar komt en welke onderwerpen behandeld worden. Indien u het volledige jaarplan 2021 van de keten Overschie/Schiebroek/Hillegersberg/Berkel en Rodenrijs/Bergschenhoek wilt ontvangen, dan kunt u een mail sturen naar de ketencoördinator Sandra Post vd Burg.
 

Ketenbijeenkomsten Overschie / Schiebroek / Hillegersberg / Berkel en Rodenrijs / Bergschenhoek 2021

Datum

Activiteit

Doel

25 maart

Huiselijk geweld en palliatieve zorg

door Mw. Drs. Seaske Verbeek, 
Moetd Deskundigheid & Trainingen

(onder voorbehoud:  niet online mogelijk)

De deelnemers herkennen huiselijk geweld in de palliatieve zorg en weten hoe hiermee om te gaan.

Domein 10 van het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg

april 2021: jaarbijeenkoms
17 juni

Hartfalen
door palliatief en hartfalen verpleegkundige
Patty Bleeker

De deelnemers vergroten hun kennis over hartfalen.

Domein 3 t/m 7 van het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg

9 september

Pijn in de palliatieve fase
door huisarts Bart van Leenen

De deelnemers kennen mogelijkheden voor pijnbestrijding.

Domein 3 van het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg