Netwerk Palliatieve Zorg - Rotterdam en omstreken > De ketens > Kralingen / Crooswijk
X
Palliatieve zorg in Kralingen/Crooswijk

In deze zorgketen wordt samengewerkt door de volgende instellingen en
personen: 

De keten wordt geleid door een voorzitter en ketencoördinator. De voorzitter van deze keten is Marieke Huizer, palliatief verpleegkundige bij Laurens, ketencoördinator is Renske Boogaard.

Klik hier voor criteria voor deelname.

Voor meer informatie over palliatieve zorg binnen deze zorgketen kunt u contact opnemen met de ketencoördinator Renske Boogaard, telefoonnummer 06 - 53 29 84 26. 

Kijk hieronder bij de Bijeenkomsten 2021 wanneer de keten Kralingen/Crooswijk in 2021 bij elkaar komt en welke onderwerpen behandeld worden. Indien u het volledige jaarplan 2021 van de keten Kralingen/Crooswijk wilt ontvangen, dan kunt u een mail sturen naar de ketencoördinator.Renske Boogaard.

Ketenbijeenkomsten Kralingen/Crooswijk 2021

Datum

Activiteit

Doel

16 februari Thema Vocht en voeding
in de laatste levensfase

Aan de hand van een casusbespreking
maken  de deelnemers kennis met de
richtlijn vocht en voeding
in de laatste levensfase

Domein 3 en 4 van het
Kwaliteitskader Palliatieve Zorg


april 2021: jaarbijeenkomst
1 juni

Samenwerken met andere professionals:
hoe gaan we om met de privacy van patiënt
en naaste bij rapportage en overleg?

Wat gaat goed,
wat kan beter,
wat kunnen we van elkaar leren?

Domein 2.8 van het
Kwaliteitskader Palliatieve Zorg

21 september Kennismaken met Parkinsonnet

Elkaars mogelijkheden leren kennen,
voor goede samenwerking
en/of doorverwijzing.

Domein 2.8 en 2.9 van het
Kwaliteitskader Palliatieve Zorg

30 november Dilemmabespreking volgens CURA

Deelnemers maken kennis met de CURA-methode en bespreken een moreel dilemma.

Domein 2.9 van het
Kwaliteitskader Palliatieve Zorg