Netwerk Palliatieve Zorg - Rotterdam en omstreken > De ketens > Jaarbijeenkomsten > Terugblik Jaarbijeenkomst 2020
X
Terugblik Jaarbijeenkomst 2020

Signaleren van levensvragen, hoe doe je dat?

Op donderdag 13 februari vond onze jaarbijeenkomst 2020 plaats voor deelnemers van de ketens van het NPZR&o.

Het programma stond in het teken van geestelijke zorg, zingeving en levensvragen. In de laatste levensfase worden mensen geconfronteerd met een groeiende kwetsbaarheid en soms eenzaamheid. Dat kan leiden tot levensvragen en behoefte aan ondersteuning bij zingeving.

Als  zorgprofessional / vrijwilliger en als geestelijk verzorger kun je hierin samen een belangrijke rol spelen. Iedereen moet alledaagse aandacht kunnen geven aan cliënten die signalen afgeven waaruit blijkt dat zij nadenken over levensvragen. Alleen in specifieke gevallen kan een expert, zoals een geestelijk verzorger, ingezet worden. Tijdens de jaarbijeenkomst kregen de deelnemers handvatten die helpen sensitief te zijn voor zingeving en levensvragen en werden geïnformeerd over de mogelijkheden om door te verwijzen.

 

Overzicht van de presentaties en downloads:

Het programma ging van start met een inleiding door netwerkcoördinator Ellen Vink die de actuele ontwikkelingen binnen het NPZR&o besprak.

Hierna gaf projectleider Anne Stael een update over de stand van zaken van het project Geestelijke Zorg in de thuissituatie.

Geestelijk verzorgers Bea Cox en Hildegard Faber gaven een workshop over het signaleren van levensvragen.