Netwerk Palliatieve Zorg - Rotterdam en omstreken > De ketens > Jaarbijeenkomsten > Terugblik Jaarbijeenkomst 2017 > Workshop Verbreden PaTz met andere disciplines
X

Verbreden PaTz met andere disciplines

Deze workshop werd verzorgd door Ellen Vink, netwerkcoördinator NPZR&o en Trudy Schutter, Geestelijk Verzorger bij Laurens.

De workshop was bedoeld voor verpleegkundigen werkzaam in het ziekenhuis, geestelijk verzorgers, apothekers, coördinatoren vrijwilligers etc. met andere woorden; zorgprofessionals die geen wijkverpleegkundige of huisarts zijn.

Ondanks het feit dat de PaTz-teams multidimensionaal zijn ingericht, zijn domeinen zoals geestelijke verzorging nog onderbelicht in de teams. Uit interviews in het kader van het project Samen Bouwen aan Vertrouwen komt tevens naar voren dat het ontbreken van psychosociale disciplines als een gemis wordt ervaren. Om de organisatie van zorg en/of het aandacht geven aan alle domeinen te optimaliseren, is het wenselijk om de samenstelling van de PaTz-teams te verbreden.

Ook komen er tijdens de PaTz-besprekingen geregeld vraagstukken naar voren over de samenwerking met het ziekenhuis. Is het mogelijk om ieder ziekenhuis aan te laten sluiten bij een PaTz groep? Kortom de essentie van deze workshop was: door het beter betrekken van professionals uit onderbelichte disciplines ontstaat een sterker multidimensionaal karakter van de PaTz teams.

Tijdens de workshop werden ervaringen uitgewisseld tussen deelnemers die wel en die niet aan een PaTz-groep deelnemen als zogenaamd andere discipline. De deelnemers verkenden de mogelijkheden en onmogelijkheden tot het uitbreiden van de PaTz groepen met andere disciplines. De centrale vraag was: hoever willen we hiermee gaan, wat is haalbaar en wat niet?

Meer informatie?
Klik hier voor alle PaTz-interventies bij de PaTz-Tools  

 

"Andere disciplines dan de huisartsen en de wijkverpleegkundige hebben andere invalshoeken en komen met andere ‘oplossingen’. De PaTz is er immers om alle 4 de dimensies van palliatieve zorg te verbinden".

"Deelname van oncologen uit het ziekenhuis heeft opgeleverd dat er een terugkoppeling is vanuit het ziekenhuis naar de huisartsen en een betere samenwerking. Er is meer duidelijkheid over elkaars werkwijzen".

"Een van de voordelen van deelname Apotheek aan de PaTz: als de medicatie technisch goed loopt en überhaupt aanwezig is, kunnen de  huisarts en wijkverpleegkundige zich richten op de andere dimensies".